רכישת מנוי ויצירת קשר

חוזה

פתיחת לקוח

מילוי תוכן

תמיכה מרחוק

הורדת תוכנה

חתימת חוזה עם חברת סמארט אורד

מילוי פרטי לקוח חדש

מילוי תכנים להקמת ספק

התחברות לנציג לתמיכה מרחוק

הורדת קיצור דרך למחשב של המשתמש